Logo
Дейност на кооперацията:

  • търговия с продуктите
    • Програмиране на производството и приспособяване на продуктите към търсенето
    • Подобряване и запазване на качеството на продуктите
    • Възприемане на методи за обработка, техническо производство и дейности, които щадят околната среда
    • Намаляване себестойността на обработката
  • © Copyright 2011. Design by foodstandard web team