Logo
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ ЗА ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ В ТРАГАНО – ИЛИА – ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ

Общо събрание:
Представлява висшия орган на кооперацията и е съставено от всички членове, които са вписани в Регистъра на членовете и запазват качеството си на членове. Общото събрание се свиква от Управителния съвет на редовно заседание един път годишно и на извънредни заседания, когато възникнат причини за това.

Управителен съвет:
Управлява кооперацията съгласно закона за кооперациите и съгласно Устава и е петчленен. Избира се от Общото събрание и мандатът му е четири (4) години.

Контролна комисия:
Избира се от Общото събрание, тричленна е и е с четири годишен (4) мандат, като контролира законосъобразното изпълнение на задълженията на Управителния съвет.

Персонал:
Обслужването на  задачите и работата на кооперацията се изпълнява от един редовен служител – дипломиран агроном и от сезонни работници, според обстоятелствата.

© Copyright 2011. Design by foodstandard web team